فصل4 ,

menuordersearch
salehkar.ir
۱۳۹۹/۷/۱۱ جمعه
(8)
(3)
فصل4
فصل4

آموزش تبدیلات هندسی به کمک نرم افزار جیوجبرا با موبایلبراي دانلود درس به درس کليپ هاي فصل چهارم رياضي هفتم بر روي هر درس کليک نماييد:


 

 

کلیپ درس اول

 

 

خط: از قرار گرفتن بی شمار نقطه، خط تشکیل می‌شود یا می‌توان گفت، هر خط از بی شمار نقطه پی در پی ساخته شده است.
انواع خط: خط راست،    خط شکسته،    خط خمیده

قرارداد: از این به بعد هرجا از کلمه ی خط استفاده می‌شود منظورمان خط راست است.
نام گذاری خط: خط را با حروف کوچک لاتین که در دو سر آن نوشته می‌شود نامگذاری میشود.
پاره خط: قسمتی از یک خط که بین دو نقطه قرار می‌گیرد را «پاره خط» می‌نامند.

نیم خط: قسمتی از یک خط که از یک طرف با یک نقطه جدا شده است را «نیم خط» می‌نامند. نیم خط را ابتدا با نام نقطه (حروف بزرگ) سپس با نام یک سرخط نام گذاری می‌کنند.

حالا شما به سوال زیر پاسخ دهید:

اگر روی یک خط 5 نقطه داشته باشیم:
الف) چند نیم خط داریم؟
ب) چند پاره خط داریم؟
ج) آیا میتوان الگویی برای آن یافت؟ توضیح دهید.

 

 


 

 

کلیپ درس دوم

 

 

زاویه: دو نیم خط که دارای یک نقطه مشترک (نقطه شروع دو نیم خط باشد) باشند، «زاویه» تشکیل می‌دهند.

دو زاویه که مجموعشان 90 درجه باشد متمم یکدیگر می‌گویند.

دو زاویه که مجموعشان 180 درجه باشد، مکمل یکدیگرند.

دو زاویه که اضلاع‌ آنها در امتداد هم باشند متقابل به رأس و رأس‌ آنها بر هم منطبق هستند.(دو زاویه متقابل به رأس همواره مساوی اند.)

 


 

 

کلیپ درس سوم

 

 

انتقال: اگر یک شکل بدون تغییر جهت روی صفحه حرکت دهیم شکل حاصل انتقال یافته ی شکل اصلی است.

تقارن: اگر کاغذ را روی خطی دلخواه (خط تقارن) تا کنیم تصویری که از شکل اصلی در طرف دیگر خط بدست می‌آید را قرینه ی شکل اصلی می‌نامیم. وقتی قرینه ی شکلی را نسبت به یک خط رسم می‌کنیم؛ تصویر بدست آمده مساوی آن شکل است اما جهت آن تغییر می‌کند.

دوران: اگر یک شکل را روی کاغذ شفاف رسم کرده و سپس کاغذ را روی نقطه دلخواه نگه داشته و آن را بچرخانیم، شکل حاصل دوران یافته ی شکل اصلی است.

 


 

کلیپ آموزش تبدیلات هندسی به کمک نرم افزار جیوجبرا با موبایل

 

 

 

به کمک این نرم افزار تبدیلات هندسی را بر هر شکلی می‌توان براحتی اعمال کرد.در کلیپ بالا به کمک نرم افزار جئوجبرا شکل ها را انتقال یاقرینه یا دوران می‌دهیم.


 

 

کلیپ درس چهارم

 

 

اگر بتوانیم شکلی را با یک یا چند تبدیل (تقارن - انتقال - دوران) در صفحه بر شکل دیگر منطبق کرد. این دو شکل را «هم نهشت» یا «مساوی» می‌نامیم.

اجزاءِ متناظر در دو شکل هم نهشت، تمام زاویه ها و تمام ضلع های برابر هستند.

 


 

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

telegraminstagramwhatsuprubikaaparatpinterest
logo

خیابان فرودگاه.کوچه شهید میگلی نژاد.آموزشگاه همشاگردی
غلامرضاصالح کار-09179736219